Başrahip manastırdaki kitapları ateşe verir ve şöyle der

Başrahip manastırdaki kitapları ateşe verir ve şöyle der:
İnsanlar okursa öğrenir,
öğrenirse içindeki korkuyu öldürür.
O zaman kilise de ölür…

Umberto Eco