Başörtüsü nereden geliyor.. “Başörtüsü bundan beş bin yıl önce Sümerler’de ortaya çıktı. Nedeni şuydu”

“Başörtüsü bundan beş bin yıl önce Sümerler’de ortaya çıktı.
Yasal yollardan seks yapacak kadar özgür olan Sümer mabet kadınlarının başlarını örtmeleri zorunlu idi.
Hammurabi’nin başa geçmesinden sonra bu geleneğe son verildi.
M.Ö. 1500 yılında, Asur Kralı’nın çıkardığı bir yasa ile baş örtüsü yeniden yürürlüğe kondu.
Başörtüsü, kutsal sınıfa dahil olan evli veya dul Sümer kadınlarıyla, yasal seks yapan mabet kadınları için zorunluydu.
Yasal seks yapmayan sokak fahişeleriyle genç kızların ve kölelerin ise başlarını örtmeleri yasaktı.
Bundan şu anlam çıkıyor:
Evli kadınlar, dullar ve yasal seks yapan mabet kadınları ‘ahlaklı’; genç kızlar, yasal yollardan seks yapmayan sokak fahişeleri ve köle kadınlar ‘ahlaksız’ …
Örtünen ‘ahlaklı’, örtünmeyen ‘ahlaksız’ değer ölçüsü sanıldığı gibi yeni ortaya çıkmadı.
Kökleri ta Sümerler’e, Asurlu’lara kadar gidiyor.
Bugün bunu savunanlar, binlerce yıl önceki Sümerler’den Asurlu’lardan, hatta Yahudilerden kalma değer yargılarını savunuyorlar.
Bu geleneği Yahudiler, Asurlu’lardan almış.
Yahudi kadınlar, başörtüsünü perukla değiştirmişler.
Genç kızken başları açık dolaşan Yahudi kadınlar, evlendikten sonra saçlarını traş ettiririp onun yerine peruk takarlarmış.
Yine keza, Hititlerde de tapınak rahibeleri toplumdan farkı olsun diye örtünürdü.”

Sümer tarihi araştırmacısı Muazzez İlmiye Çığ.

Kaynak: Arkeoloji Dünyası