Balbal nedir bilir misin? Türkistan Türklerinde, savaşçıların kurgan denilen mezarlarının etrafına dikilirdi

Balbal Türkistan Türklerinde, savaşçıların kurgan denilen mezarlarının etrafına dikilmiş, savaşçının öldürdüğü adam sayısına tekabül eden yani savaşçının öldürdüğü düşmanları simgeleyen, mezar taşı olmayan, genellikle bir taş bloğunun üzerine yontulmuş, bir elinde kılıç, diğer elinde şarap kadehi tutan savaşçı figürlerinden oluşan heykelciklere verilen ad.

arkeoloji_dunyasi

Balbal
Türkistan Türklerinde, savaşçıların kurgan denilen mezarlarının etrafına dikilmiş, savaşçının öldürdüğü adam sayısına tekabül eden yani savaşçının öldürdüğü düşmanları simgeleyen, mezar taşı olmayan, genellikle bir taş bloğunun üzerine yontulmuş, bir elinde kılıç, diğer elinde şarap kadehi tutan savaşçı figürlerinden oluşan heykelciklere verilen ad. Öteki dünyada bu savaşçı ruhun, mezarda yatan savaşçı ruha hizmet etmesi için dikilir.

Hakkari gevaruk yaylası ve denizli bölgesinde de var Balbal taşları islam oncesa Türklere aittir sadece Türkistan Türkleri değil
Balbal Türkistan
Balbal
Türkistan Türklerinde, savaşçıların kurgan denilen mezarlarının etrafına dikilmiş, savaşçının öldürdüğü adam sayısına tekabül eden yani savaşçının öldürdüğü düşmanları simgeleyen, mezar taşı olmayan, genellikle bir taş bloğunun üzerine yontulmuş, bir elinde kılıç, diğer elinde şarap kadehi tutan savaşçı figürlerinden oluşan heykelciklere verilen ad.