AZARAİLİN DOKTORDAN ŞİKAYETİ …..VE AZRAİLİN “İSTİFASI”

AZARAİLİN DOKTORDAN ŞİKAYETİ …..VE AZRAİLİN “İSTİFASI”

Azrail arz ederek söyledi: “Ey rabbi-enem…
Bir tabip, bu yıl kullarını gırdı tamam.

Men edince hele bir ölmeli canı hela,
O alır ölmemeli bin neferin canını pak.

Verdiyin canları bin-bin ki, bu zalim alacağ,
De görüm, gu diye,yahu,sana peki kim galacağ?

Goy alım canını bari, goparım mahşerini,
Yoksa ,billahi gıracağ gullarının ekserini.

Bu temennamı gabul eylemez olsan hala,
Kerem et,ta emelinden vereyim İSTİ’FA.

Başka bir hizmete nasip et meni gıl minnetdar,
Azrail olmağı ver işbu Tabibe zinhar”.

Şiir;SABİR
Düzenleme; Dursun Ergül