Atatürk’ün en beğendiği kumandan Aksak Timur

Atatürk'ün en beğendiği kumandan

Atatürk’ün en beğendiği kumandan:
Aksak Timur Zulme, tagallübe muktedirdi, amma yalana, tabasbusa, aldatmağa değil. Hemşerilerinin cehaletini, uyuklatan efsaneleri pek sevmezdi.
Soytarıları istihfaf ederdi.
Zira, bunların insandaki en aziz şeyi, vakarı düşürdüklerine kani idi.

Atatürk’ün en beğendiği kumandan