Atatürk’ün düşmanla iş birliği yapan padişahlar ve padişahlık hakkında 1924 yılında söylediği cümle

“Arkadaşlar, saraylarının içinde Türk’ten başka unsurlara dayanarak, düşmanlarla birleşerek Anadolu’nun, Türklüğün karşısında yürüyen çürümüş gölge adamlarının Türk vatanından sürülmeleri, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir.
Türk milletinin atalarının emâneti olan bu topraklarda tam anlamıyla efendi olarak yaşaması; ancak o lüzumsuz ve manasız olmaktan başka, varlıkları tam zarar ve felâket olan makamların yok edilmesiyle mümkün olabilirdi.

ATATÜRK. 1924 Dumlupınar

Kaynak: Mustafa Hoş

Facebook