Arap, İngiliz, Fransız, Alman, ABD,vs hayranlarına duyurulur.. 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıydı

1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıydı

Arap, İngiliz, Fransız, Alman, ABD vs hayranlarına duyurulur…

“Bu günden sonra divanda, dergahda, bargahda, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmyacaktır”.

1. Mehmed veya Karamanoğlu Mehmed Bey (tarih 1277), Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk yöneticisidir.
Büyük askeri ve devlet deneyimi kazandı ve bilime önem verdi.
Bilim ve irfan arkadaşlarını topladı.

Karamanoğlu Mehmed Bey, bir millet olarak beraber yaşamanın ilk şartının dil birliği olduğuna inanıyordu.
Aynı dili konuşan tüm Türk çocuklarını toplayarak büyük bir ordu biriktirdi.
Türk dili hükümdarlığı döneminde resmi dildi.