‘Andımızı’ ırkçı bulup karşı çıkan ümmetcilere Burak Ersemiz yanıt verdi: Peki o zaman “Ceddin deden, neslin baban’ı ve Fetih marşları ırkçı mı oluyor. O zaman onları da çalmayın

Andımızı ırkçı bulan arkadaşlar aynı kampanyayı lütfen aşağıdaki mehter marşları içinde yürütün de tam olsun. Osmanlı Ordusu’undaki azınlık askerlerini devşirme askerleri ve Rum-Ermeni tedarikçileri silah üreticilerini terzileri unutmayın. Hepsi Rum,Ermeni ve Yahudi’ydi.
Andımıza itiraz ettiğiniz mantıkla Osmanlı’da onları yok sayamazsınız . İşte sizin kafanızla “ırkçı” iki marş. Çalmayın bunları kongrelerinizde…

B.E.

CEDDİN DEDEN
Ceddin deden, neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların, pekçok zaman
Vermiştiler dünyaya şan.

Türk milleti, Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel’un zilleti.

Fetih Marşı

Yürekler kabarık gözlerde damla,
Mehteri saygıyla dur da selamla,
Bir huşu içinde dinle gülbankı,
Sesleniyor tarih bu ses o yankı.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
Türk’ün savaşları geliyor akla…

Asırlar boyunca çınladı serhat,
Doğudan batıya Yemen Belgrat,
Duyarak bakışan gözler görüyor,
Fatih Topkapı’dan şehre giriyor.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
Türk’ün savaşları geliyor akla…

Burak Ersemiz