Ali Değermenci bu iki fotoğrafa bakıp “Nerede hata yaptık” dedi. Hata yapmadılar Ali, Talan yaptılar.. Sorun da bu

NEREDE HATA YAPTIK?
Bu bir oryantalistlik değil. Her ikisi de dağlık alandaki yerleşim yeri…. Biri Batı’da doğaya uyumlu yapılar, diğeri Doğu’da Karadeniz bölgesindeki yaylalardan herhangi biri. Korkunç bir hesap hatası var. İki fotoğraf arasındaki korkunç fark nasıl oldu? Bu fark kesinlikle ekonomik değil. Hatta Doğu’da daha fazla kaynak harcanmış… Ama bu sorunu çözebilirsek eğitim ve kültür sorununu da hatta bir çok sorunu da çözebileceğiz…

Ali Değermenci

Nam-ı değer Kuzeyli Dali