‘Algı operasyonu’, ‘yanılsama’ budur.. İyi örnek

ALGI NEDİR?

Japon Matematik Profesörü Kokiçi Sugihara gösteriyor…