Ağaçların bir önemi de budur! Bu yüzden ‘Ağaç kesen baş keser’

Azgın suları bakın nasıl durduruyor…