Adamlar otobanın üstünde kanal yapmışlar

Adamlar otobanın üstünde kanal yapmışlar..

DEVLET HİZMETİ İLE ÖVÜNMEZ, HİZMET EDER..

HİZMET ETMEK ZORUNDADIR…
Yer: Almanya Magdeburg