80’lı yıllar.. Meşhur Beyoğlu bölgesi polis operasyonları.. Kimler yok ki..

80’lı yıllar…
Meşhur Beyoğlu bölgesi polis operasyonları…
Kimler yok ki…
Benguc Ozerdem,
Baki Avcı,
Ahmet Yabuloğlu,
Murat Demirel,
Ali Öncü,
Ahmet Akpak,
Hakan Çizem,
Hüseyin Avuç,
Ahmet Ravalı…

Kaynak: Ahmet Ravalı

Babıali Gazetecileri