20 puanlık uzmanlık sorusu: İlk önce hangi Trakyalı sarhoş olur..

20 puanlık uzmanlık sorusu. İlk önce hangi Trakyalı sarhoş olur..

Kaynak: Şener Bolkuvvet