16 Türk Üniversitesi’nin bütçesi Diyanet’in bütçesi ile eşit. “Gavurların” 1 üniversitesinin bütçesi ise fena

Üniversiteler ve Diyanet'in bütçesi ile gavurların 1 üniversitesi'nin bütçesi

Aaaaaaaaaaaaaa

Üniversiteler ve Diyanet’in bütçesi ile “gavurların” 1 üniversitesi’nin bütçesi