Teknenin metal aksamın manyetik pusulaya olan etkisine ne denir?

Teknedeki metal aksamın manyetik pusulaya olan etkisine ne denir?
a. Hız hatası
b. Enlem hatası
c. Doğal Sapma
d. Metalik Sapma
e. Arızi Sapma