Piyan nedir?

PİYAN:

Bir halatın çımasının açılıp dağılmaması için çımasına ıspavlo veya gırcıla ile yapılan bir çeşit düğüm şekli…

Günümüzde tamamen sentetik halatlardan oluşan donanımda piyan artık sadece görsel amaca hizmet etmektedir. Bunun sadece birkaç istisnası vardır.
Sentetik halatların hemen hepsinde, uçlarının yakılması suretiyle liflerinin veya kollarının açılmasına engel olmak mümkündür. Halatın ucu yakılırken bu iş için özel olarak üretilmiş yakma aparatları kullanılabileceği gibi, basit bir çakmak veya ocak ateşi ile yakmak da mümkündür.
Çakmak ile yakarken, öncesinde bantlayıp düzgün şekilde keserek uygun bir yüzey elde etmek yararlı olur.
Piyan için kullanılan gırcala veya inceler genelde mumlu olarak üretilirler.
Hangi piyan kullanılırsa kullanılsın, piyanın uzunluğu halat kalınlığından kısa olmamalıdır.