Orkoz nedir? Bu önemli bir detaydır

İstanbul - Boğaz - Deniz - Orkoz

ORKOZ

Akıntının aksi yönünden esen rüzgar yüzünden akıntı istikametinin aksine doğru giden yüzey akıntıları.
Girintili ve çıkıntılı sahillerde bir çıkıntıya çarparak akıntının tersine doğru akan sulara da orkoz denir.

xxx
Orkoz sadece İstanbul Boğazı’nda görülmez.
İstanbul Boğazı’nda fazla görülür.
Orkoz ya da orkos,
İstanbul Boğazı’nda görülen, güçlü bir ters akıntı türüdür.
Orkozlar, başta lodos olmak üzere güneyden kuvvetli rüzgârların Marmara Denizi’nin sularını kuzeye yığmasından ötürü oluşur.
Bu zamanlarda Boğaz’ın Marmara girişinde sular yarım metreye kadar yükselir.
Bu olağandışı yükselme Boğaz’ın akıntı rejimini de değiştirir ve yüzeyde orkoz adı verilen ters akıntılar oluşur.
Bu akıntının hızı zaman zaman 6-7 knota kadar çıkar ve Karadeniz’den Marmara’ya olan yüzey akıntısının hızına erişir.
Orkozlar, yıl içinde birkaç kez görülür ve şehir hatları vapurlarının seferlerini iptal ettirecek kadar kuvvetli olabilirler.
İstanbul Boğazı’nda kışın orkoz görüldüğü dönemlerde Boğaz sularında yaşayan canlılar da etkilenir.
Akıntı ve ani sıcaklık değişiminden dolayı özellikle yüzeye yakın yaşayan balık türleri dengelerini yitirerek su yüzüne vururlar.
Bu dönemde ayrıca Boğaz suyunun rengi de değişir. Köpüklenmeden dolayı yeşilimtırak renkteki su ağarır.