Kropi bağı nedir?

Kropi

Kropi bağı ip ucunda ipten daha kalın bir durdurucu düğüm oluşturmak için kullanılır.
Sekiz düğümü ya da sekizli de denir.
Ucun ip bedeni ile iki kesişip, uç döngüsü içinden ileri geçmesiyle oluşan sekiz rakamına benzer şekilli bir durdurma düğümüdür.
Sekiz düğümü adi düğüm kadar kolay hatırlanabilir, ve ondan daha kolay çözülür;
Bu yüzden dağcılık ve kurtarma da en çok kullanılan durdurma düğümüdür denilebilir.

Bir halat çımasının bir delikten veya makaradan çıkmasını önlemek için halatın bedenine yapılan bağa ne isim verilir?

a. Camadan
b. Kropi
c. İzbarço
d. Volta
e. Sancak

Kropi bağı
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.