İskelelerde yerinden kıpırdamayan bu demirlere neden Baba denir?

Kendisine bağlananları güvende tuttuğu, fırtınalara göğüs gerdiği ve her zaman sağlam durduğu için.. Baba denir..
Tıpkı babalarımız gibi…

İskele babası;
gemi iskelelerinde gemiden atılan halatı sağlamca tutturmak için bulunan, kısa, kalın, tepesi halatın ucundaki genişçe sabit halkanın kolay takılabilmesi ama olağan hareketlerle kendiliğinden kurtulamamasını sağlayacak şekilde çıkıntılı,
çoğunlukla yekpare demirden bir direktir…

Ailede babayı şaşırtan, onun fikrini ya da yardımını almadan yapılan girişimlere babanın tepkisi “Ben iskele babası mıyım?” şeklinde olabilir.

Baba – İskele Babası

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.