Hiçbir kitapta denizcilik terimleri bu kadar gazel anlatılmadı. Dümenci dümeni orsa alabandaya basar. Kaptan, ‘Mola kontra, iss punya!’ der. Aganta Burina Burinata son emirdir..

Aganta Burina Burinata’yı okurken denizcilik terimlerinin arasında kaybolursunuz.

“Dümenci dümeni orsa alabandaya basar.
Maestra yelkeninin rüzgârı boşanır. Yelken gök gürültüsü gibi gürleyerek, yapraklanır.
Kaptan,
‘Mola kontra, iss punya!’ emrini verir.
Punyaları basar, babafingo burnalarını mola eder, maestra prassiyalarını alesta ederiz.
O zaman rüzgâr geminin başından gelmeye başlar.
‘Mola burina grandi, tira mola maestra!’ diye bağrılınca ve biz de söylenenleri yapınca geminin başı rüzgârdan açılmaya koyulur.
İşte o zaman burinaları mola, trinket yelkenini tumba ederiz.
Bazılarımız prova serenlerini prassiya tokaya alır.
Dümenci dümen yekesini ortaya getirir.
“Aganta skuta flok!” denince flok skutalarını çeker, kasarız.
Artık bütün yelkenler rüzgârla dolmuştur.
İşte o zaman, son emir, yani
“Aganta burina burinata!” kumandası verilir.
Kayık şarıl şarıl rüzgârın gözüne işler.”

Ustası son emri tekrar etmesini söyleyince önce Mahmut, ciğerlerini doldurarak olanca sesiyle, sonra da ustası bir dinamit patlayışı şiddetiyle haykırır: “Aganta burina burinata!” diye…

Halikarnas Balıkçısı – Cevat Şakir Kabaağaçlı

Kaynak: Bilgi Yayınevi