Gemici Bağları nedir? Düğüm ve Kazık Bağı -Bölüm 1

Kazık Bağı

Denizcilikte kullanılan bağlara bazen yanlış olarak düğüm denir.
(Balıkçı düğümü vs.) Düğüm bir  bağ formudur.

Kazık Bağı

 
Bir halatı kazığa ya da ince bir halatı kalın bir halata bağlamak için kullanılır. Çabuk yapılan emniyetli bir bağdır.
Yük altında çok sıkışır.
Kaynak: Sahil Güvenlik Komutanlığı
Kazık Bağı
Kazık Bağı