Doplin nedir?

DOBLİN ALMAK:

Vermek, Tutmak…
Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki
veya
sahildeki bir babaya iki, üç kez sarılması…

NOT: Fotoğrafta biraz fazla sardık kusura bakmazsınız artık…
Bu tonajı büyük gemiler için…