Dikkat Dikkat! Hava raporu geldi..

Çok önemli bir uyarı…!

Meteoroloji

Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olayları inceleyen fizik dalı, hava bilgisi.

hava bilgisi

Çeşitli araç ve aygıtlardan yararlanarak havayuvarı olaylarını düzenli ve sürekli biçimde inceleyen bilim dalı.

Atmosfer

  1. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
  2. Hava yuvarı.
  3. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava
    Örnek: Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim. B. Felek
  4. Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C’de deniz yüzeyinde, 76 cm uzunluğunda ve tabanı 1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (1 kg 33 g).
 Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. …