Denizcilikte dönüşler… Anderson, Williamson, Scharnow Dönüşü nedir nasıl yapılır

Anderson dönüşü

Gemilerin dönüş tekniklerinden olan Anderson dönüşü, gemiden birisi düştüğü zaman duruma göre kullanılan bir dönüştür.
Anderson dönüşü (tek dönüş), Dümen kazazedenin düştüğü tarafa doğru alabanda basılır. İlk rotadan 250 derece sapınca dümen ortalanır ve durma manevrasına başlanır.

Anderson dönüşü

ANDERSON DÖNÜŞÜ NEDİR?

Acil bir hareket durumunda, sadece kazazedenin tarafına olmak üzere dümen alabandaya basılır. İlk rotadan 250° saptıktan sonra dümen ortalanarak durma manevrasına başlamak için makine stop edilir.

Bu dönüş:
En hızlı metottur.
Çabuk dönebilen gemiler için uygundur.
Genellikle makinesi güçlü olan gemiler tarafından kullanılır.
Tek pervaneli gemiler için bu dönüş çok zordur.
Kazazedeye yaklaşımı düz olmadığı için de zordur.

ANDERSON DÖNÜŞÜ NE ZAMAN KULLANILIR?

Denize düşen kişi köprü üstünden görülmüş ve derhal kurtarma operasyonu başlatılmış olan durumdur. Denize düşen kişi görülmektedir ve en uygun kurtarma manevrası için dümen uygun tarafa alabanda basılır. Böyle bir durumda geminin kıç tarafını denize düşen kişiden uzaklaştırmak için dümen denize düşen kişinin düştüğü tarafa basılmalıdır. Işıklı ve duman kandilli bir can simidi, kişinin düştüğü taraftan suya atılarak denize düşen kişinin tutunması sağlanır. Ayrıca kurtarma manevrasında denize düşen kişinin yerinin belli olması sağlanır.

Bu durum için en uygun dönüş, gemiyi kaza yerine en hızlı şekilde götürecek olan tek dönüş (Anderson Dönüş)dür.

XXXX

WILLIAMSON DÖNÜŞÜ NEDİR?  

Gemilerin dönüş tekniklerinden olan Williamson dönüşü, gemiden birisi düştüğü zaman duruma göre kullanılan bir dönüştür. Peki, Williamson Dönüşü nedir. Williamson dönüşü ne zaman kullanılır? İşte Williamson Dönüşü hakkındaki tüm detaylar…

Williamson Dönüşü

Dümen kazazedenin düştüğü tarafa doğru alabanda basılır, ilk rotadan 60 derece sapınca dümen diğer tarafa doğru alabanda basılır. İlk rotanın 180 derece aksine gelmesine 20 derece kala dümen ortalanır ve kazazedeyi kurtarmak için geminin geri dönmesi sağlanır.

Bu dönüş manevrası sadece geminin kıçını, denize düşen kazazededen uzaklaştırır, aynı zamanda da gemiyi yaklaşık olarak kişinin düştüğü alana çevirir.

Bu dönüş:
İlk anda dümen yalnızca kazazedenin düştüğü tarafa alabanda basılır
İlk rotadan 60° saptıktan sonra dümen ters tarafa alabanda basılır.
İlk rotanın tersi rotasına 20° kala dümen ortalanarak, gemi aksi rotaya alınır.
Dönüş tamamlandığında bir geminin yönü, dönüşün başladığı rotadan yaklaşık olarak bir dönüş çapı uzaklıkta ve eski rotanın tersi yönünde (dümen suyunda)olacaktır…

Bu dönüş:
İlk rota izini iyi yakalar.
Görüş zayıf olduğu durumlarda kullanılır.
Basit bir dönüş manevrasıdır.
Yavaş yapılan bir manevradır.
Gemiyi kazazedenin üzerinde uzaklaştırır.

WİLLİAMSON DÖNÜŞÜ NE ZAMAN KULLANILIR?

Williamson dönüşü, gecikmeli hareket durumunda kullanılan bir tekniktir.

Kaza köprü üstüne, denize düşeni gören bir kişi tarafından bildirilmiş ve kurtarma operasyonu gecikmeli olarak başlatılmıştır. Bu durumda, olayı gören kişi veya kişiler öncelikle denize düşen kişi için ışıklı ve duman kandilli bir can simidi atmalıdır. Aynı zamanda köprü üstüne haber verilerek kurtarma manevrasının başlatılması sağlanmalıdır.

Williamson Dönüşü gemiyi kaza yerine en uygun şekilde götürecektir.

XXXX

SCHARNOW DÖNÜŞÜ NEDİR?

Scharnow Dönüşü

Denize düşen kişinin köprü üstünden farkedilmesi durumunda kullanılmaz. Dümen alabanda basılır, ilk rotadan 240 derece sapınca dümen diğer tarafa alabanda basılır. Rotanın 180 derece aksine gelmesine 20 derece kala dümen ortalanır ve kazazedeyi kurtarmak için geminin geri dönmesi sağlanır.

Scharnow Dönüşü

Scharnow Dönüşü

İvedi hareket durumunda kullanılmayan bir dönüş manevrasıdır.

Bu dönüş:
– Dümen herhangi bir tarafa alabanda yapılır.
– İlk rotadan 240° saptıktan sonra dümen diğer tarafa alabanda basılır.
– Pruva ters rotasına 20° kala, dümen ortalanır ve gemi ilk rotasının ters istikametine dönmüş olur.

Bu dönüş:
– Gemiyi kendi dümen suyuna getirir.
– Daha az mesafede tamamlanır.
– Zamandan kazandırır.
– Kazazedenin denize düşme zamanı bilinmedikçe iyi sonuç vermez.