Çürük Bağı -Bölüm 9

Çürük Bağı

Halat bedeni üzerindeki çürük ya da zayıf kısmı by-pass etmek için kullanılır.

Zedelenmiş / çürümüş bedenin o kısmı ortada kalacak şekilde,
aynı beden ile sağa ve sola iki doblin yapılır.
Sağdaki uzun beden ile sağdaki dobline,
soldaki uzun beden ile soldaki dobline birer mezevolta alınır.
Doblin başları, uzun beden üzerine piyanlanır veya krozlardan birer kavale geçirilmek suretiyle sıyrılmaları önlenerek bağ tamamlanır….

 

Çürük bağı

Bir halatın boyunu kısaltmak veya halatın bedeni üzerindeki zedelenmiş / çürümüş kısmı kesmeden halatı kullanmak için yapılan bağdır.