Balıkçı Bağı -Bölüm 10

İki halatın çımalarını ve genellikle misinaları bağlamak için kullanılır.
Balıkçı bağı iki ipi birbirine eklemek için kullanılan eski
ve basit bir düğüm şeklidir.

İplerin kaygan olmadığı durumlarda Çifte balıkçı bağı veya Üç döngülü balıkçı bağı yerine kullanılır.
Kritik önemdeki uygulamalarda başka bir bağın ucunu sabitleştirmede kullanılabilir.
Az kaygan bir ipin az yük taşıdığı durumlarda (bilezik/gerdanlık) ip uzatma kısaltma mekanizması olarak kullanılabilir.
Üşümüş ve ıslak ellerle kolayca bağlanabilse de kaygan iplerde ve balıkçı misinasında kullanılırsa pek çözülmezler.
Gerildiğinde bir daha çözmek sorun haline gelebilir.
Uçları çok kısa kesilebilir.
Her iki ipin uçlarıyla karşı ana ip etrafında birer düğüm atarak bağlanır.

 

Balıkçı Bağı
Balıkçı Bağı