Açık denizde su içinde yardım bekleyen birden fazla kazazede nasıl davranmalıdır?

Açık denizde,
su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede,
nasıl davranmalıdır?
a. Farklı yönlere yüzüp, geniş bir mesafeye yayılıp beklemelidirler
b. Birbirlerine zarar vermemek için ayrı ayrı durmalıdırlar.
c. Kurtarılmayı bekledikleri yöne yüzmelidirler
d. Yardım bulmak için farklı yönlere yüzmelidirler
e. Grup oluşturup, birbirlerine mümkün olduğu kadar sokularak beklemelidirler