Hürriyet ve Tahsin Öztin anısı. Atatürk’ün büyüklüğü ve ders gibi cevabı. Kenan Sönmezler’den size

Hürriyet ve Tahsin Öztin anısı…
————
TASHİH VE MÜSAHHİH!..
O Hürriyet’in Tahsin Ağabeyi idi. Her sabah hepimizden önce gelirdi.
Tüm rakip gazeteleri sererdi önüne, bir de Hürriyet’i tabii.
Kim hangi haberi nasıl ve hangi sayfada kullanmış? Nasıl kullanmış? Hangi başlığı atmış? Biz nasıl kullanmışız?
Her gün yapardı bunu.
Tuttuğu notlarla sabah yazı işleri toplantısına katılırdı. Fırça çektiği de olurdu, övgü yağdırdığı da.
Güzel ekip, inançlı beraberlikler, gazetecilikte her meslekten daha önemlidir dersem abartılı bir meslek kayırması yapmış olmam sanırım.
1993’te yitirdik Tahsin Öztin’i.
Aşağıda okuyacaklarınızı aynen Tahsin ağabeyin ağzından aktarıyorum:
Atatürk’ün İstanbul’a geldiği günlerden biridir. Karşılamaya gidenlerin arasında İstanbul Valisi de bulunmaktadır.
Atatürk bir ara valinin yanağını okşar.
Haber dönemin itibarlı gazetelerinden Vakit’de de yer alır.
Ancak bir dizgi hatası nedeniyle “yanağını okşadı”nın yerine “n” düşmüş “r” girmiştir.
Facia gazete basıldıktan ve dağıldIktan sonra fark edilir.
Ancak yapacak hiç bir şey yoktur.
Akşam Topkapı Sarayın’daki yemekte gazetenin sahibi Hakkı Tarık Us Atatürk’ün elini öperek özür diler.
Atatürk’ün verdiği cevap kısa ve nettir:
“Üzülme Hakkı Tarık.
Bir gazeteyi müsahhihi okumuyorsa

Buy Cialis Professional UK

, halk hiç okumaz.”

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.