Atatürk’ün annesi parasız kalır. Milletine hiç yalan söylemeyen Mustafa Kemal’e telgraf çeker. Atatürk bakın ne der

Salih Bozok’un “Yaveri Anlatıyor”…

“Evdeki halı ve kilimleri satın..”

Mustafa Kemal Atatürk işte böyle bir liderdi….