Moldovada Gagavuz Türkçesi ile çekilen bir reklam.

Hristiyan oldukları için kimse anmaz ama Türkçeleri aynı.