Təhsilin bahalı olduğunu düşünürsəniz cəhalətin bədəlini hesablayın

Sokrat

Kaynak kişi: İbrahim Nebioğlu